english | עברית

אריחים מעטרים עיר

בשנות העשרים החלו נראים קישוטי קרמיקה תוצרת סדנת הקרמיקה של "בצלאל" בבתים פרטיים ומבני ציבור בתל-אביב. השאיפה לסגנון עברי מקורי שישתלב באדריכלות האקלקטית שאפיינה את העיר בתקופה, הולידה את הקשר בין העיר לבין "בצלאל". קישוטי הבתים נשאו אופי יהודי-תנ"כי-עברי- ארצישראלי: דמויות וסיפורים מהתנ"ך, נופים מקומיים, החי והצומח בארץ ישראל וסמלים יהודים. זכות הראשונים ליוזמה זו נתונה לפרופ' בוריס שץ, מנהל "בצלאל" ושותפיו ליוזמה היו ראש העיריה מאיר דיזנגוף, דב הרשקוביץ אדריכל העיריה וכן כמה מהאדריכלים הידועים של תל אביב.
התערוכה באדיבות מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב. אוצרת התערוכה – בתיה כרמיאל
map of exhibitions למפה מפורטת של כל התערוכות לחץ כאן