english | עברית

קיר הפסיפס של נחום גוטמן

נחום גוטמן הצייר וסופר הילדים, אשר גדל עם תל אביב, מספר על ראשיתה של העיר בעזרת יותר ממיליון שברי אבנים וזכוכית. האמן השתמש בכשמונה מאות גוונים ותתי גוונים בעבודתו, המשתרעת על שטח של מאה מטרים רבועים. קיר הפסיפס נועד לשמש אנדרטת זיכרון לתל-אביב הקטנה ולגימנסיה העברית הרצליה. העבודה נעשתה בעיקרה בעיר רוונה באיטליה.
צילום: אלי קובי
map of exhibitions למפה מפורטת של כל התערוכות לחץ כאן