english | עברית

האדריכל I.M.PEI בתל-אביב ובירושלים

משה מאיר, איש חזון ויוזמה ובעל ראית עתיד מופלאה, הזמין בסוף שנות ה-50 את האדריכל I.M.Pei אז, אדריכל צעיר ומבטיח והיום אחד השמות הבולטים באדריכלות הבינלאומית, להכין, במימונו, תכניות עבור שני פרוייקטים ייחודיים לתל-אביב יפו. הפרוייקטים תואמו עם מרדכי נמיר, ראש העיר דאז, וכללו את מתחם נורדיה כפרוייקט ראשון וככר המדינה כפרוייקט שני. התלהבות, מימון ורצון טוב, שפעו מכל עבר, אך מימוש הפרוייקטים נדחה. חזונו של משה מאיר והרעיונות האדריכליים של I.M.Pei עבור העיר תל-אביב יפו, נולדו כנראה טרם זמנם. בתערוכה מוצגים דגמים ותכניות של הפרוייקטים ושל פרוייקטים מעניינים נוספים.
map of exhibitions למפה מפורטת של כל התערוכות לחץ כאן