english | עברית

עיר במודעות 1935-1900

התערוכה מציגה מודעות וכרזות שניתלו ברחובותיה הראשונים של תל אביב. בשפתן, בסגנונן ובנושאים השונים בהן הן עוסקות, מספרות המודעות על אווירת אותן השנים של התהוות העיר. המודעות עוסקות בעניינים שעל סדר היום הציבורי, מודעות מטעם הרשויות, חברות, כמו גם מודעות על הצגות תיאטרון וקונצרטים המעידות על חיי התרבות העשירים כבר בשנותיה הראשונות של תל אביב.
התערוכה באדיבות מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב
map of exhibitions למפה מפורטת של כל התערוכות לחץ כאן