english | עברית

קיר הפסיפס – דוד שריר

מול קיר הפסיפס של נחום גוטמן נמצא קיר הפסיפס של האמן דוד שריר שילדותו ובגרותו עברו עליו בתל אביב. שטחו של הפסיפס כ-80 מ"ר והוא מורכב מכמיליון אבני זכוכית צבעוניות אשר נוצקו ושובצו באיטליה, והורכבו במגדל שלום ע"י צוות איטלקי-ישראלי. הפסיפס במהותו, חסר ציר כרונולוגי, אך הינו חוויתי, אישי ונוסטלגי. הפסיפס מתאר חגיגה אורבנית ואנושית, המובעת בגל הענק המבטא אחידות, המשכיות ואינסופיות. לדברי האמן, צורת הגל של הפסיפס נובעת מאי היכולת לראות את הקיר בשלמותו במבט אחד. הגליות מעניקה לקיר רצף ושלמות. לאורך הפסיפס כולו חוזר מוטיב הפיגומים, המתאר את ת"א יפו כעיר תוססת המצוייה במצב של בנייה מתמדת.
צילום: אלי קובי
map of exhibitions למפה מפורטת של כל התערוכות לחץ כאן