english | עברית

עקיבא אריה ויס - "סטרטאפיסט" ציוני בחולות, יוזם ומייסד העיר תל-אביב

"וכמו שהעיר ניו-יורק היא מסמנת את השער הראשי לכניסה לאמריקה, כך עלינו לשכלל את עירנו, והיא תהיה בזמן מן הזמנים לניו-יורק הארץ-ישראלית" כך כתב כבר בשנת 1906 עקיבא אריה ויס, האיש שיזם וייסד את העיר תל- אביב. ויס היה ציוני, יזם, איש אשכולות יצירתי ומוכשר. הוא הטביע את חותמו על העיר בנושאים רבים: ביוזמתו המהפכנית בבניין העיר - עברית , מודרנית ועצמאית, בהגרלת הצדפים שערך והפכה למיתוס, בתכנון אדריכלי ובנייה של אחדים מבתיה היפים ביותר (חלקם הוכרזו לשימור). התערוכה מוקדשת לויס ולמשפחתו, לסיפור לידתה של תל-אביב עירו ולפעליו ויזמתיו בתחומים ראשוניים וחלוציים נוספים.
map of exhibitions למפה מפורטת של כל התערוכות לחץ כאן