english | עברית
התערוכות פתוחות לקהל בכל שעות פעילות המגדל:
ימים א' -ה' 08:00 - 19:00
יום ו' וערבי חג 08:00 - 14:00

הגלריה לאמנות פתוחה לקהל
בימים א' -ה' 10:00 - 17:00
יום ו' וערבי חג 10:00 - 13:00

סרט תולדות האדריכלות של תל אביב מוקרן בכל שעות פעילות המגדל

הכניסה חפשית
map of exhibitions